Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

laluszek
9923 6dac
Reposted fromtfu tfu vialenifca lenifca
laluszek
8721 a8bc 500
Reposted fromzciach zciach viaszarakoszula szarakoszula
laluszek
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viaLusia Lusia
laluszek
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viakentoquer kentoquer
laluszek
1565 502f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
laluszek
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viawondi wondi
laluszek
5819 bb1f 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife vianiskowo niskowo
laluszek
2522 929b 500
Reposted fromgket gket viadarksideofthemoon darksideofthemoon
laluszek
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viainyou inyou
laluszek
laluszek
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
9927 f80b 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vialemkove lemkove
laluszek
laluszek
2864 f2ed
Reposted fromiloveyou iloveyou viadreamerlive dreamerlive
laluszek
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viamesoute mesoute
laluszek
8820 8238
NOT
Reposted frommeem meem vialanabanana lanabanana
laluszek
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— T. Konwicki - W pośpiechu
Reposted fromweightless weightless viacaramina caramina
laluszek
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viacaramina caramina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl