Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2018

laluszek
laluszek

Rok temu o tej porze też było chujowo.

laluszek
laluszek
0465 7ac4
Reposted fromxalchemic xalchemic viaanything anything
laluszek
To co po nas zostaje, to energia z relacji z drugim człowiekiem. Ważne, co zostawiliśmy z siebie w innych.
— Lidia Popiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaworthit worthit
laluszek
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viaworthit worthit
laluszek
1218 f122
Reposted fromnajmilej najmilej viaworthit worthit
laluszek
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaevveell evveell
laluszek
5143 6775
Reposted fromscorpix scorpix viakyszz kyszz
laluszek
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaevveell evveell
Zawsze wiedziałem, że trzeba być krok od samego siebie. Ale teraz jestem, stoję tysiąc, a może parę tysięcy kroków od samego siebie. Patrzę z dystansu. Z rosnącego dystansu. Dar dystansu, a może przekleństwo dystansu. Dziwi mnie, kurwa, wszystko.
— Jerzy Pilch “Marsz Polonia”
laluszek
laluszek
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
laluszek
4293 c12a 500
Reposted frompwg pwg viakotfica kotfica

April 25 2018

laluszek
Nikt na świecie nienawidzi mnie tak, jak ja siebie sam...
— --
Reposted fromluron luron viaspokodama spokodama
laluszek
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaviajero viajero
laluszek
Reposted fromPoranny Poranny viamyu myu
laluszek
8319 0c60 500
Reposted fromblackrose blackrose viaapatyczna apatyczna
laluszek
Reposted fromshakeme shakeme viapsychoviolet psychoviolet
laluszek
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viapseudooptymistka pseudooptymistka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl