Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

laluszek
7663 da33
Reposted frompea-pea pea-pea viamental-cat mental-cat
laluszek
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaryjanejanis maryjanejanis
laluszek
1531 a758 500
Reposted fromkatsiu katsiu viapersona-non-grata persona-non-grata
laluszek
8836 b5e3
Reposted fromoll oll viapersona-non-grata persona-non-grata
laluszek
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
laluszek
9407 66d2
i coś tam jeszcze by się znalazło.
laluszek
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
— X
laluszek

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viaviolethill violethill
laluszek
1808 6ae5
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaanakarenina anakarenina
laluszek
laluszek
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viaagatojaa agatojaa
3901 d0c3 500
8574 f00e 500

nevver:

Stop playing with your food, Gaku

Reposted fromnoisetales noisetales viastonerr stonerr
laluszek
7328 e1e7
Reposted frompennarsson pennarsson viaRekrut-K Rekrut-K
laluszek
7873 a663 500
Reposted fromYolosuppe Yolosuppe viasztukamatorka sztukamatorka
laluszek
laluszek
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
Reposted fromorchis orchis viasztukamatorka sztukamatorka
1074 4d02 500
Reposted frominfinitenoise infinitenoise viabrzask brzask
2796 6083 500

redlipstickresurrected:

Mayumi Otero (Spanish-Japanese, b. Perpignan, France, based Strasbourg) & Raphaël Urwiller (Cameroonian, b. Cameroon, based Strasbourg, France) aka Icinori Studio - Iceberg (+ detail), 2010

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabrzask brzask
laluszek
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viaduchessa duchessa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl